Cách tìm kiếm diễn đàn chất lượng để có Backlink siêu chất lượng

Các backlink tốt thông thường được đặt tại các diễn đàn uy tín, chất lượng, nổi tiếng có đuổi .edu, .gov, các diễn đàn có cùng chủ đề cùng với website của chúng ta đang SEO. Nhưng, cách tìm diễn đàn chất lượng không hề đơn giản với tình trạng spam như hiện nay. Hôm…